Trong vòng 30 ngày từ khi nhận sản phẩm, khách hàng có thể áp dụng chính sách đổi trả hàng. Chính sách bảo hành các sản phẩm do Yeusexy.com phân phối như sau:

Về khách hàng

  • Có hóa đơn mua hàng của Yeusexy.com
  • Là khách hàng vip, có thẻ khách hàng VIP
  • Hoặc xác định đúng sản phẩm do Yeusexy.com phân phối

Về sản phầm

  • Bảo hành trong trường hợp các sản phẩm bị lỗi do kỹ thuật của nhà sản xuất: Bung keo, sứt chỉ…
  • Hỗ trợ sửa chữa sản phẩm trong trường hợp: Đứt nút, rách, hư dây kéo, lên lai, quần bóp eo, bóp hông…
  • Các sản phẩm bị lỗi: ra màu, co rút quá giới hạn.
  • Nơi nhận bảo hành tại cửa hàng của Yeusexy.com.

Thời gian bảo hành từ 2 đến 7 ngày, thời gian cụ thể,  nhân viên sẽ thông báo với quý khách hàng sau khi nhận sản phẩm.

*Lưu ý: Khách hàng chịu chi phí  vận chuyển khi bảo hành sản phẩm